Rybaření je i v nouzovém stavu POVOLENO

Rybaření je i v nouzovém stavu POVOLENO

S uvalenou karanténou na Českou republiku se množí dotazy z řad rybářské veřejnosti, zdali mohou rybáři chodit k vodě na ryby. Těch dotazů je opravdu obrovské množství! Proto na hlavní dotaz, zdali po dobu karantény mohou rybáři na ryby, odpovědělo samo ministerstvo zemědělství. Jak to tedy je? Mohou rybáři bez úhony chodit na ryby i v době karantény?

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb.

Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Vyjádření: Předseda jihočeských rybářů Karel Koranda

Zdůrazňuji, že po dobu nouzového stavu, případně po další období dle nařízení Vlády ČR, je nutno v maximální míře omezit osobní kontakt a důsledně dodržovat doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.czwww.szu.czwww.koronavirus.mzcr.cz ).

Neberte, prosím, současnou situaci na lehkou váhu, informace čerpejte z vládních a ověřených zdrojů, důsledně dodržujte hygienu, nepodléhejte panice. Uvědomte si, že ohroženi jsou zejména občané ve věkové skupině 60+ let, tedy zejména senioři a dále chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Cílem všech opatření je zpomalit šíření nemoci tak, aby nedošlo k přetížení našeho zdravotnictví.

Zdroj: MZe

Redakce InRybar.cz

________________________________________

A přikládáme také video ČESKÉ TELEVIZE

Video Péče o divou zvěř se v době karantény nezanedbává. Myslivci a rybáři mohou i přes zákaz volného pohybu do terénu

Napsat komentář

*
**Nezveřejněno
*Adresa URL webových stránek http://
*